بعد ازمرگ باقی می ماند  چاپ
تاریخ : یکشنبه 28 تیر‌ماه سال 1388

سلام به دوستانی که به وبلاگ جوانی سرمی زنند .

کسی ناراحت نشه ما می توانیم کارهایی بکنیم که بعدازمرگمون ( کارهامون – رفتارهامون – اعمالمون ) زنده وجاوید باشیم .

چند چیزاست که بعدازمرگ باقی می ماند .

1-   خوب بودن ---- بد بودن

2-   صدقه جاریه

3-   علمی که به کسی یا به جامعه نفع برساند

4-   فرزند صالحی که برای پدرومادر دعاکند

5-   عشقی که فقط برای خدا باشد