X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
روز پدر مبارک  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 25 خرداد‌ماه سال 1390

سلام وهزاران سلام ودرود بر پدر وپدربزرگها 

فرمان الهی : ازاحترام به پدر تا اطاعت او 

کمی مفهوم شناسی پدر :  

درزبان فارسی واژگانی چون پدر وپاپا در ادبیات کهن یا بابا در فرهنگ معاصر ٬ برنقش مردان در خانواده  اشاره دارد . 

عنوان و اصطلاح پدر در حقیقت به نقش و مسئولیت مرد در خانواده اشاره دارد . درزبان فارسی این عنوان به معنای مردی است که ازاو فرزند به وجود آمده است .  

گاهی نیز به معنای کسی است که سبب ایجاد یا اصلاح ویا ظهور چیزی باشد . ازهمین رو به پیامبر (ص) پدر مومنان گفته می شود . 

همواره ازنقش پدر درزندگی هرانسانی سخن به میان آمده است وحتی برای تکریم واحترام وی روزی چون خجسته زادروز امیر مومنان علی (ع) درایران انتخاب ومعرفی شده است . 

آموزه های قرآنی سرشاراز مباحث ومسایلی است که ارتباط تنگاتنگی با حقوق پدر ونیز نقش ومقام آموزشی ٬ تربیتی وپرورشی پدرنسبت به فرزند دارد .  

برفرزندان است که نسبت به والدین وپدر خود برخورد عاطفی ومودبانه داشته باشند و در هنگام سخن گفتن ایشان را تکریم کنند . هر گونه تند خویی در گفت وگو باپدر ومادرازسوی خداوند درآیه ۲۳ سوره اسراء نهی شده است . کسانی که درحق والدین بی ادبی می کنند به عذاب حتمی الهی دچار خواهندشد .  

لزوم ادب : 

افزون براحترام واحسان نسبت به پدر باید ادب را نیز مراعات کرد . ادب ٬ رفتارهای خاص  ولطیفی است که در عرف خاص صورت می گیرد . 

اطاعت ازپدر : 

ازوظایف فرزند نسبت به پدر می بایست به اطاعت وگوش سپاری به فرمان  ها و خواسته های او اشاره کرد . 

برفرزندان است تا در هنگام کهنسالی والدین احترام ویژه ای را نسبت به والدین داشته باشند . 

چرا که سن پیری  سن نیاز به دیگران هماننده کودکان است واین سن حتی بسیار حساس تر از خردسالی است ٬ زیرا کودک واکنش های بزرگسالان را تحلیل و تجزیه نمی کند ودر روحیه و روان وی تاثیر منفی نمی گذارد . اما هرگونه بی احترامی نسبت به بزرگسالان به سبب قدرت بالای تحلیل رفتارها وتاثیر پذیری روانی  می تواند بسیار زیانبار باشد وافسردگی و دلمردگی  آنان را به دنبال داشته باشد .  

پدر عزیزترازجانم روزت مبارک . پدرجون خیلی دوست دارم . پدر من را ببخش وحلالم کن وهرشب دعایم کن ....... متشکرم