چرا ...وچراها  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1388

چرا نمره ای که میخواهم نمی آورم ؟


چرا به آینده ام فکرنمیکنم ؟


چرا کسی من را راهنمایی نمی کند ؟


چرا غرور داریم ؟


چرا حسادت میکنیم ؟ 

 

چرا غیبت میکنیم ؟ 

 

چرا خودمون نیستیم ؟ 

 

چرا افسرده هستیم ؟ 

 

چرا سرگردان هستیم ؟ 

 

چرا مجرد هستیم ؟ 

 

چرا ازدواج کنیم ؟ 

 

چرا دیگران ؟ 

 

چراها راچطوری حل کنم ؟ 

 

چرا .... چرا اختراع شد ؟ 

 

چرا اینقدرتبلیغ میشه ؟


چرا عمل خیلی کمرنگ شده ؟

 

چرا راهکار وعمل نیست ؟ 

 

چرا لاغر نمیشم ؟ 

 

چرا آقا صاحب الزمان عج نمی آیند ؟ 

 

چرا مریض می شویم ؟ 

 

چرا به خودمون اهمیت نمی دیم ؟ 

 

چرا خودمونا دوست نمی داریم ؟ 

 

چرا همیشه انتقادمی کنیم ؟ 

 

چرا هیچ فکرنمیکنیم که خودمون هم عیب داریم ؟  

 

چرا باجنس مخالف راحت تریم ؟  

 

چرا حس درس خوندن ندارم ؟ 

 

چرا حوصله ندارم ؟ 

 

چرا نمی خواهم به بینمت ؟ 

 

چرا خوابم میاد ؟ 

 

چرا گرسنه میشم ؟

 

چرا دروغ میگیم ؟ 

 

چرا خانومها منتظرهستند تا آقایون بروند خاستگاریشون ؟ 

 

چرا آقایون منتظرند پولداربه شوند وبعد ازدواج کنند ؟ 

 

چرا خانمها پدرانه شون را مجبورمی کنند که جهاز وسیسمونی بدهند ؟ 

 

چرا بخاطر ولیمه دادن وسوغاتی آوردن مکه واجب را نمی روی ؟ 

 

چرا عاشق شدن را تعبیر به دختر یابه پسرمیکنید ؟ 

 

چرا طلاق ؟ 

 

چرا دختر ؟ 

 

چرا پسر ؟ 

    

 منتظر چراهای شما هستم ....................... 

چرا تو قرن ۲۱ هنوز تو ایران مرد سالاری حاکمه؟؟؟ (فریده)