X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
غذاهایی که باعث استرس می شوند  چاپ
تاریخ : دوشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1389

 استرس فشاری است که براثرتغییرات به وجود آمده درمحیط به بدن تحمیل می گردد . برخی ازاسترس ها مفید هستند اما وقتی ازکنترل خارج می شوند بدن به صورت های مختلفی ازآثارسوء آنها رنج می برد .  

استرس تحمیل شده باعث کاهش انرژی بدنی ذهنی خستگی بی خوابی تحریک پذیری واحساس افسردگی افزایش ضربان قلب وبالارفتن فشارخون افت قند خون آسیب پذیری سیستم ایمنی وتغییر دروضعیت اشتهای فرد می شود ودرمجموع بر فعالیت فرد سالم تاثیر می گذارد وسبب تضعیف بدن او می شود . به هنگام استرس تولیدسلول های ایمنی افزایش می یابد ومقدارزیادی سم دربدن جمع می شود. میزان ترشح هورمون آدرنالین به دلیل استرس وشرایط ناموزون با بدن افزایش می یابد . تولید بیشترآدرنالین به بدن کمک می نماید تا انرژی بیشتری برای مقابله باشرایط جدیدبه دست آورد.افزایش هورمون های بدن پاسخ طبیعی بدن مابه استرس می باشد. غذا روی فعالیت مغزی تاثیر می گذارد. به عبارتی مواد غذایی روی فعالیت ترکیبات شیمیایی انتقال دهنده های عصبی اثر می گذارند. این ترکیبات برای هوشیاری بدنی لازم می باشد. تغذیه ضعیف ونامناسب می تواند استرس زاباشد. برخی افراد با مصرف بیش ازحد قند کافئین نمک و چربی استرس واردبربدن خودراافزایش می دهند.

مواد غذایی می توانند اثرات زیادی روی کاهش یاافزایش استرس داشته باشد . یکی ازشایع ترین موادی که می تواند براسترس اثرگذارباشد وآن را تشدید کند کافئین است . این ماده به مقدارزیادی در قهوه چای وشکلات وجود دارد. مصرف این مواد به مقدارزیاد وبه مدت طولانی می تواند منجر به افزایش احساسات هیجانی فرد شده ودچاراضطراب واسترس شود. 

بنابراین توصیه می شود برای کاهش استرس بخصوص درافراد مستعد .مصرف کافئین راتاحدممکن کاهش دهند . بخصوص چای غلیظ ممکن است کافئین درابتدای مصرف باعث افزایش هوشیاری موقت .فعال کردن سیستم عصبی عضلانی وقلب شود. ولی اثرآن کوتاه مدت بوده ودربلندمدت می تواند اثرات منفی  واسترس زا داشته باشد . ماده دیگری که می تواند درافزایش استرس موثر باشد استفاده زیاد ازموادشیرین مثل قند وشکر است این مواد کربو هیدرات های صنعتی وتصفیه شده ای هستند که می توانند باعث افزایش استرس و هیجانات شوند وحتی با مصرف بیش ازاندازه آنها افسردگی وکاهش تمرکز ودقت را به دنبال داشته باشد .  

مواد غذایی قنددار می توانند سریعا قند خون رابالا ببرد . برای تنظیم قند خون از لوزالمعده هورمونی به نام انسولین ترشح می شود . انسولین قندرادرخون به جریان می اندازد وآن راجهت مصرف به سلول ها می رساند که در نتیجه آن سطح قند خون به حد طبیعی می رسد .  

مداوم مقادیر زیادی ازقند می تواند ترشح انسولین دربدن را تسریع بخشد وکاهش ناگهانی  مصرف آن . سطح قند خون را خیلی پایین آورد . 

اگر فردی غذای پر قند وشیرین مصرف نماید ویک ساعت بعد از احساسات نا خوشایند ناشی از سطح پایین قند خون را تجربه کند ممکن است برای فرونشاندن احساس گرسنگی دوباره تمایل به مصرف مواد غذایی پیداکند وروند قبلی تکرار شود . این سیکل معیوب مصرف زیاد قند .مدت زمانی بعد باعث بروز علائم پایین بودن قند خون واسترس می شود وشخص را در انجام وظایف وتکالیف روزانه دچار ناتوانی می کند . 

این مقاله ادامه دارد وانشاالله تا چندروزدیگر ادامه این مقاله را می نویسم . 

امیدوارم همیشه سالم وشاد و مهم تر از همه عاقبت بخیر شوید انشاالله .

ادامه دارد .............. 

منابع : ویژه نامه هفتگی دانش وپزشگی