بحث درمورد سوآل های استمناء  چاپ
تاریخ : شنبه 28 آذر‌ماه سال 1388

با سلام به جوونای پرانرژی 

بسیار جوونا سوآل درمورد استمناء وجلق زدن می پرسند، من اطلاعاتی را دراین مورد می نویسم، امیدوارم استفاده خوبی ببرید . البته توضیح، بیشتر عمومی است، کسانی که اطلاعات بیشتری بخواهند ،ایمیل بدهند .

 

خود ارضایی  

خودارضایی دراین بحث یعنی لذت بردن (هرنوع لذتی را برای خود) خودارضایی میگوییم ، زمان شروع خودارضایی ، ازتولد شروع می شود وتا پایان عمر ادامه دارد.خود ارضایی به خودی خود بسیارخوب است. 

لازم به توضیح است . زمانی که کودک تولد می شود بهترین لذت او مکیدن پستان مادراست این غریزه خدا دادی شروع خودارضایی کودک می باشد وقتی مادر کودکی که ناآرومی میکند به آغوش می کشد کودک آرام میگیرد وازاین حرکت لذت می برد وبخواب راحتی می رود . یک مثال دیگربزنم و واردبحث استمناء شوم . وقتی مسافرت می روید کناردریا بامناظرزیبا درحال کباب یاجوجه کباب یاماهی کباب درست کردن هستید وقتی غذامیل میکنید بعدازشکر خدا باتمام وجودمی گویید عجب چسبیدا . ومیگوییداین سفر خیلی لذت بخش بود . این آرامش ولذت وکیف کردن همان خودارضایی است . 

 اما ( تربیت خانواده - محیط منزل - رفت وآمدبادوستان - تنهابودن - محبت نشدن - عقده ها - کمبودها - نارسایها - اختلافات خانوادگی - استرسها - تنبلی و غیره ................) باعث می شود ، نوع خود ارضایی درانسان تغییرکند . وخودارضایی تبدیل شود به 1- بلوغ زود رس 2- تشدید دررفتارجنس مخالف 3-  عاشق شدنهای سرگردان ۴- گوشه نشینی ۵- کمروییها ۶- مخفی کاریها ۷ - عصبی های زودرس . وبالاخره روآوردن به استمناء 

استمناء   

استمناء درجوونا بسیاررواج داره .چون یک نوع خودارضایی است . چون درخلوتگاه اجرا می شود . چون بامخفی کاری به هدف رسیدن . چون جوانی که ایمانش ضعیف شود شیطان اورا وسوسه می کند واین جوان هم مطیع وسوسه هامی شود .چون اطلاعات اودرمورداستمناء بسیارکم است. 

آیا می توانید سوآلات زیررا پاسخ صحیح دهید ؟ 

سوآل ۱- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند بیمارند ؟ 

سوآل ۲- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند معتادند ؟

سوآل ۳- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند یک عادت زشتی راانجام میدهند ؟

سوآل ۴- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند عقب ماندهی ذهنی دارند ؟ 

سوآل ۵- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند گناهکارند ؟ 

سوآل ۶- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند باید زود ازدواج کنند ؟ 

سوآل ۷- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند باید محکومشان کنیم ؟ 

سوآل ۸- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند باید ترددشان کنیم ؟ 

سوآل ۹- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند روانی هستند ؟ 

سوآل ۱۰- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند درخلوتگاه ازفیلم های خلاف وسی دی های خلاف و علاقه شدیدبه دیدن ماهواره و چت کردن باجنس مخالف وبازدید سایت های غیراخلاقی اینترنت هستند ؟ 

سوآل ۱۱- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند وازدواج هم کرده اند دنبال زن دوم یاصیغه ای می روند ؟ 

سوآل ۱۲- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهنددربچه دارنشدن مؤثراست؟ 

سوآل ۱۳- آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند ازدواج ناموفقی دارند ؟ 

سوآل ۱۴-  آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند (۱- بداخلاق ۲- پرخاشگر ۳- پرخواب ۴- تنبل ۵- بی اراده ۶- بی تفاوت وترسویی) هستند ؟ 

سوآل ۱۵ -   آیا کسانی که استمناء راانجام می دهند دربزرگی به کم سوشدن چشم یاکوری زود رس یا آرتروز یا به پوکی استخوان دچارمی شوند ؟ 

 

جوونای عزیز ومحترم اگر توانستی به ۱۵ سوآل جواب منطقی وعلمی بدهی شک نکن که جوونی سالم وموفقی هستی . ومی توانی خیلی موفقانه تصمیم بگیری . 

 

 جوونای عزیز هنوزهیچ اتفاقی نیافتاده به خودتون ترس راه ندهید . مشگل مهمی نیست . راه حل داره . وباشهامت جواب را با پیام ویا باامیل بفرستید تامن هم ازتحقیقات شما بهره ببرم. 

بعدازجوابهای شما انشاالله جواب ۱۵ سوآل رامی نویسم وباراهنمایهای شماراهکارهای منطقی وعلمی ومذهبی خواهم داد. 

شرطش اینه که پیام بدین  

متشکرم والتماس دعا

 

باسلام به دوستان خوبم آیابه جواب رسیدین . 

اگر به جواب نرسیدین لطفا کلیک کنید تا به جواب برسین .  

درضمن وقتی کلیک کردین از قسمت آخرین خاطرات گزینه (ادامه بحث استمناء وجواب سوآلات) را کلیک کنید .

متشکرم  

شادوسالم باشید