ادامه بحث گرایشها  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 15 شهریور‌ماه سال 1386

ادامه بحث گرایشها (لطفا جلسات قبلی را مطالعه فرمائید. وادامه جلسه را ازاینجا دنبال کنید ...........)

جلسه پنجم          

تذکر ۱ - ( اگر پدر و مادر فرزندانشان را در اجتماع ها خیلی محدودکنند !!) گرایشها شروع می شود.

پدرومادر وظیفه تربیت فرزندرادارند . ( اگر درتربیت  داد زدیم . اگر درتربیت  بدن مان لرزید . اگر درتربیت  کسی را تحقیر کردی .اگر درتربیت  کسی را با دیگران مقایسه کردی . اگر درتربیت  کسی راتنبیح کردی . اگر درتربیت  اهمیت به قولهامون ندادیم . اگردرتربیت  کارهای غلطی که انجامش میدهیم ومی خواهیم کسی انجام ندهد . اگر در تربیت  فرزندان فهمیدن تحت تعقیب هستند . اگر در تربیت  .................)

توضیح : ریشه تمام تربیتها ازخانواده شروع می شود . زمان تولدتان رایادتان می آید ؟ خیر ... شمافقط تاریخ تولدتان رامیدانید .اکنون ازپدر وخصوصاازمادر سوآل کنید که ازروز نهم تولدشما  تربیت غلط راچگونه آغازکردند .مادر باشماحرف می زند . می گوید (آخونش بیا) لغت صحیح آقاش بیا .یامی گویند  ( توتو =مرغ . ددر=بیرون . گل گل گلگلی= معنی نداره فقط خنده بچه رامی بینیم . داکی=نگاه . بوف=پلو ) خلاصه کلمات را نصفه نصفه به بچه میگویند وبچه هم یادمیگیرد . نتیجه میگیریم که اگر کلمات را صحیح وکامل به بچه بگوئیم بهتره .