X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
عشق وازدواج  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1388

 قسمت دوم

سلام دوستان خوبم انتظارداشتم کمی باتوجه برایم پیام میگذاشتید ، اکنون واقعیت هاروآشکارکردم تادرتصمیم گیری بیشتر دقت کنید .متشکرم

سوآلات

1-   زندگی یعنی چه ؟ درازدواج یعنی به آرامش رسیدن (۱)،مسئولیت پذیری،استقلال پیداکردن،زندگی ازفرد به جمع تبدیل شود،کارهای زندگی بامشورت انجام شود،من به ما تبدیل شود،به خدانزدیکترشدن،تخلیه شهوت،تولیدنسل،پیداکردن پول حلال،صداقت،گذشت،برنامه ریزی،تربیت،اعتمادبه نفس،صبرواستقامت،وغیره .................................

2-    آیا ازدواج واجب است یا مستحب ؟ ازدواج مستحب است ودرصورتی که شخص به گناه آلوده شود واجب می شود (۲)

3-   درسال چند دختر وپسر باهم ازدواج می کنند؟ میانگین حدود دوهزارنفر

4-   درسال چند طلاق داریم ؟ میانگین حدود ششصد الی هزارسیصدنفر

5-   چنددرصد ازدواجها خوشبختی آورده ؟ حدود ۱۰ درصد . بستگی به نوع ازدواج وشناخت وتحقیق دارد که درصدرا بالاترببرد

6-   چنددرصد ازدواجها موفق بوده ؟ حدود 2۰ درصد . شرایط تاثیردارد

7-   چنددرصد ازدواجها ناموفق بوده ؟ ۶۵ درصد

8-   دلیل ازدواجهای موفق یا ناموفق چیست ؟ جواب دربند 18 گفته شده

9-   چرا زن سالاری نقش مهمی درزندگی داره ؟ چون خانم ها درمدیریت موفق ترند

10-                      چرا بعضی با ازدواج موقت موافقند ؟ چون شهوت رامقام اول میدانند

11-                      پسرها از زندگی چه انتظاری دارند که وقتی ازدواج می کنند ،بعدازمدتی میگویند عجب اشتباهی کردیم ؟ چون آگاهی وشناخت ازدواج راپیدانکردند

12-                      دخترها وپسرها ازجون همدیگر چی می خواهند که قبل ازازدواج عقل کل هستند وبعدازازدواج قد قد وبعد قات قات وبعد طلاق می خواهند ؟ عشق وبه ارگاسم رسیدن ،وانتظارات ............

13-                      چرا پسرها خودشونا به واقعیتی که هستند معرفی نمی کنند تا دخترهادرست تصمیم بگیرند ؟ چون دیگرعشق های خیابانی واینترنتی مفهومی ندارد

14-                      چرا دخترها خودشونا به واقعیتی که هستند معرفی نمی کنند تا پسرها درست تصمیم بگیرند ؟ چون فکرمیکنند ازپسرها زرنگترند، چون دیگرعشق های خیابانی واینترنتی مفهومی ندارد

15-                      آیا دختر میداند به چی وبرای چی می گوید بااجازه پدر ومادرم وبزرگترها !!   بله   !! ؟ اگرمی دانست به آرامش زندگی می رسید

16-                      آیا زندگی شیرین تعریف شده چند روزه است؟ که وقتی آن چند روزتمام می شه ، زندگی جهنمی شروع می شه ؟ زندگی شیرین برای هیچ کس تعریف نشده ،ولی زندگی ....... متاسفانه تعریف شده

17-                      آیا وقتی دختر وپسر !!  بله !! می گویند ، کدومین به زندگی شیرین بله می گویند وکدومین به زندگی جهنمی بله می گویند ؟ ازاین واژه هردوبیخبرند

18-                      آیا بهتر نیست قبل ازبله گفتن { تحقیق – مشورت – شناخت – آگاهی – عشق – هنرزندگی – آداب ورسوم زندگی – روابط عمومی زندگی – تحقیق درمورد اعتیاد وعادتهای زشت مجردی همدیگر- مسئولیت پذیری – ایمان – اخلاق – صداقت ها – استقلال – معرفت ها – فهمیدن ودرک زن – فهمیدن ودرک مرد – فهمیدن ودرک زن - سلامت بودن دختر وپسر – بیماریهای فامیلی – وغیره .....}

درمورد اینهایی که گفتم برسی کنید وبعد محکم بگوئید بله ......

تذکر: ازراههای دوست شدن – چت کردن – ازپیامهای وبلاگی – ازمخفی کاری دختر وپسرها – ازتیپ زدنها – ازآرایش کردنها – از مانتوها وموهای مختلف رابیرون گذاشتن ها – وغیره ....  مطمئن باشید ازاین راهها به مطالب قبل از بله گفتن نخواهید رسید . به موارد بند 18 خوب تفکرکنید . که این تفکر بهتراست از مال وثروت  وتجملات وچشمو هم چشمی ها است وراه خوشبختی است

برای زندگی خوب وشاد وموفق حتما قبل از بله گفتن موارد زیررا خوب مطالعه وخوب بفهمید و فقط  به  شهوت و ارگاسم  فکرنکنید  و بدانید  چیزهای  دیگری هم هست !

 {شناخت فرهنگ همدیگر- تحقیق – مشورت – شناخت – آگاهی – عشق – هنرزندگی – آداب ورسوم زندگی – روابط عمومی زندگی – تحقیق درمورد اعتیاد وعادتهای زشت مجردی همدیگر- مسئولیت پذیری – ایمان – اخلاق – صداقت ها – استقلال – من ، ما شدن- به آرامش رسیدن - معرفت ها – فهمیدن ودرک زن – فهمیدن ودرک مرد – سلامت بودن دختر وپسر – بیماریهای فامیلی – تولید نسل- بدست آوردن پول حلال- احترام همدیگرراداشتن- عشق ورزیدن- گذشت- برنامه ریزی- تربیت – اعتماد به نفس- صبرواستقامت وغیره .....}

سن واقعی ازدواج دختر وپسر


ازفرمول زیر سن ازدواج دختران وپسران را پیدا میکنیم .


رشد جسمی + رشد قوای جنسی + رشد عقلی = سن واقعی ازدواج دختر وپسر


فرمول هنر زندگی ازرابطه زیر بدست می آید .


آگاهی + مشورت + شناخت + ایمان + مسئولیت پذیری + نداشتن اعتیاد + دانش عشق + استقلال + کسب وکار + شکرسلامتی + سلامتی فرزندان = هنرزندگی

برای تمامی دخترها وپسرهای مجرد دعامیکنیم که همه آنها به آرامش واقعی برسند .انشاالله

منابع : (1) قرآن سوره رم آیه 21  

          (۲) رساله 

 Relax therapy  ( آرامش تن، روان ، ذهن ) تألیف :رسول فتحی