X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
ازدواج  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 6 مرداد‌ماه سال 1388

ازدواج :

این بحث در دوقسمت نوشته می شود .

قسمت اول :

تاکنون من درباره ازدواج چیزی نگفتم ، اکنون مسائل مهمی که جوونا باید درنظربگیرند رو می نویسم .انشاالله همه جوونا چه آنهایی که مجرد هستند وچه اونایی که متاهل هستند ،بخوانند تا به خوشبخت شدن نزدیکترشوند. وبه قول قدیمی یا  ، الهی سفیدبخت بشی !!!!

پدرها ومادرها هم اگرهنوزفرزندانشون راازدواج ندادند بخوانند بهتره .

قدیما ازبچه گی اسم یک دختر یا اسم یک پسر را روی فرزندشون می گذاشتند وقتی فرزندشون بزرگ می شد صیغه عقد جاری می شد ومی رفتند سرزندگی شون ، این کارهنوزدربعضی از روستاها اجرا می شود !!!!

به قول جوونا ، جوونا می گویند : زمانه فرق کرده ،  قدیما پدر ومادر برای فرزندشون همسر پیدا می کردند ، حالا ، فرزند خودش همسردلخواه خودشو پیدامی کنه .

مادرا میگویند : ما بهترازآقایون فرزندمون را می شناسیم . بنابراین آقایون لطفا کمتردخالت کنند .

رفتارهای جامعه ،:  دخترها  به سن 12 سالگی که می رسند پسرها دنباله شون می افتند . پسرها متلک گویی رااز سن 12 سالگی آغازمی کنند ، دخترها اگردوست پسرنداشته باشند ، درمدرسه ودانشگاه پیش دوستاشون کوچک می شوند ، پسرها دنبال دخترها هستند که ارضاء شوند . دخترها قبلا زود گول می خوردند ، چون کمی آگاه شدند دیرترگول می خورند ، ولی ازاین کلمه  زیاد استفاده می کنند ، می گویند عاشق شدیم ! پسرها بادخترها، ودخترها با پسرها ارتباط پیدامی کنند وخیلی زود به همدیگر می گویند ، عزیزم من توراخیلی دوست دارم ! وهرروز تیپ عوض میکنند  ،عطر واودکلن عوض می کنند  ، ودوروزکه دختر زنگ یا اس ام اس یا سروعده نیاید ، پسرقاط میزنه وازاشتها می افتد امتحانات راخراب می کنه . حتی مریض مصلحتی هم می شوند ، بنابراین دوستان وآشنایان یاحتی خانواده میگویند بیچاره جوونه مون عاشق شده ! وداره ازدست می رود .

آیا حق باکیست :

1-   باقد یمیا ن 2- با پدران 3- بامادران 4- بافرزندان 5- یا با عاشقها 6- یا باقرآن

7- یا با جامعه و..................................................................

من می خواهم اول نظرات شما دوستان خوبم را بخونم  وحتی اگردوست داشتید که نظرات تون را داخل پست بعدیم بنویسم بگویید . وبعد راه حلی بنویسم که درانتخاب حق باکیست ، و کمتراشتباه کنیم . کسانی که به احساسات خود وعشق خود وزندگی خود وغیره ........

اهمیت میدهند وبرایشان مهم هست ، به مطلب نوشتن دراین پست حرفهای جوانی ، حتما نظربدهند تا انشاالله مشکلات جوونا کمی حل شود . بسیارازهمه شماها تشکرمیکنم      

زود نظربدین تا پست بعدی را زود آماده کنم . موفق باشید

سلام به تمام دوستان وآشنایان 

باعرض پوزش که نتوانستم ازهمه دوستان خداحافظی بکنم . 

من ناگهانی دعوت شدم که باکاروان پیاده به طرف مشهدمقدس حرکت کنم هرکی پیام من راخواند من راحلال کنید منهم همه شماهارو دعا میکنم ۱۵ روزدیگرخدمت دوستان می رسم انشاالله خدانگهدار