X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
زیارت کربلا  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 14 آبان‌ماه سال 1387

سلام علیکم  

بالاخره زیارت کربلا هم قسمت شد ورفتیم وبه سلامتی برگشتیم .

دوستان جای همتون بسیار بسیار خالی بود.

ساعت 14 ازترمینال حرکت کردیم ووقتی که به شهر الیگودرز رسیدیم بارندگی شروع شد .کم کم اززیرکانال کولراتوبوس آب روی سر زائرین میچکید زائرین صدایشان درآمد به راننده اعتراض کردیم فائده ای نداشت به مدیرکاروان اعتراض کردیم بازهم فائده ای نداشت ! رفتیم تابه شهر بروجرد رسیدیم شام خوردیم وحرکت کردیم به طرف مرز مهران .مهران که رسیدیم بارون بندآمد اتوبوس رفت درصف انتظار وزائرین هم رفتند درصف دستشویها ونماز صبح. وضع دستشویهای آنجا بسیارخراب بود ولی چاره ای نداشتیم البته اگرمدیرکاروان آدم دلسوزی بود چون 4 ساعت درمرز معطل بودیم یک خانه کرایه می کرد بهتربود.

ازمرزمهران باید 7 خان رستم را ردکنیم .

خان اول ماندن 4 ساعت درمرز

خان دوم بازرسی پاسپورتها

خان سوم بین مرزایران وعراق زمانی که اتوبوس زائرین راپیاده کرد . حدود 500 متری حمل بارداشتیم البته (ماشینهایی که ما به آن الگانس میگفتیم وجوداشت که زائرین درحمل بار وحتی افرادمسن استفاده میکردند.الگانس = گاری) حدود3 ساعتی معطل شدیم

خان چهارم مهرکردن پاسپورتها ومواظبت ازساکها

خان پنجم  حمل کردن ساکها تا ورودی مرزعراق وساعاتی درصف بودن 

خان ششم اینجاسالن بزرگی بود که هرکاروان درمحلی که سربازان آمریکایی میگفتند ساکهارا دریک صف چینش میکردیم وخانمها یک طرف وآقایون هم طرف دیگر چینش شدیم .یک خانم آمریکایی ویک آقای آمریکایی که خیلی خوب فارسی صحبت میکردندبرای بازدیدآمدند.وپاسپورتهای جوانان رامیگرفتند اگرکسی اعتراض میکرد آن کاروان را ازآن محل دورمیکردندتابازدیدبیشتری شوند.بعدازگرفتن پاسپورتها آنهاروبردند انگشت نگاری وآمدند. بازدیدساکها شروع شد که توسط دستگاه وبعد توسط سگ انجام شد 

خان هفتم وارد سالن دیگرشدیم که پاسپورتها دوباره مهر شود.که آخرین مرحله بود بعدسوار اتوبوسهای عراقی شدیم.ساعتهایمان را تنظیم کردیم موبایل هارو خاموش کردیم (اگرموبال را روشن کنیم دونکته دارد اول اینکه مبلغ 25 هزارتومان به حساب شما هزینه می شود دوم اینکه هرکسی به شما زنگ بزند به حساب شما منظورمی شود) ساعت 4 بعدظهراست نهارکمی تنقلات ونان خشگ وکمی ماست چکیده که درایران آماده کرده بودیم خوردیم .نهاری که درعراق بایدمی دادند ساعت 7 شب پلوعدس به نیابت ناهاردادندوازبس گشنه مان بود خیلی چسبید .بالاخره ساعت 24 واردهتل درنجف شدیم اتاقها تحویل شد وساعت 1 بامداد به نیابت شام جوجه کباب صرف شد. خیلی خسته بودیم استراحت کردیم وساعت 5 بامداد وارد حرم مطهرحضرت علی شدیم . بعدازظهر هم رفتیم کوفه وتا ساعت 9 شب اعمال انجام میدادیم.وفردا رفتیم مسجدسهله ومراسم آنجا . 

برنامه نجف تمام شد آماده حرکت به طرف کربلا شدیم. 

هتل نزدیک حرم حضرت ابوالفضل العباس بود جای همگی خالی وقتی چشمم به حرمین افتاد تمام دوستانم رایادکردم .حتی گفتم قسمت شماهام بشه انشاالله. رفتم درحرم مطهر حضرت امام حسین .خیلی ها گفته بودند سلام مارو به آقابرسان سلام همه را رساندم.وقتی چشممان به ضریح شش گوشه میوفته ویادمان بیادکه روی سینه امام حسین فرزندشان علی اصغر ششماهه و درضلع اضافی علی اکبر هست دیگه چشمها جاری اشگهاست .سمت راست حرم 72 تن که اسامی آنها نوشته شده بود آخرحرم ابراهیم پسرموسی بن جعفر وبعد گودال قتل گاه رازیارت میکنیم . نمی دونم چی بگم یک عمر یاحسین یاحسین گفتیم حالا رفتیم توی حرمش ................................. 

وقتی به طرف نحرالقمه حرکت میکنیم محل قطع کردن دست چپ ابوالفضل العباس را زیارت میکنیم و کمی بالا ترمی رویم و  محل قطع کردن دست راست ابوالفضل العباس رازیارت میکنیم . تااینکه 10 دقیقه ای پیاده میرویم تابرسی به نحرالقمه . اینجامحلی است که حضرت ابوالفضل العباس مشگ آب را پرکرد حتی درروایت داریم که ایشان ازبس تشنه بودند بادستهای مبارکشان آب برداشتند که بنوشند اما یادلبهای تشنه علی اصغر شش ماهه امام حسین ویاد 72 تن کردند وآبهارو ریختند ومشگ رابرداشتند وبه طرف خیمه ها حرکت کردند که نانجیب هابه مشگ آب تیرزدند ....... دشمن دیدمشگ را به دست راست گرفتند که ناگهان به دست مبارکشان تیر میزنند. ایشان مشگ آب رابه دست چپ میدهند که آن دست مبارکشان راهم باتیر می زنند ! حضرت ابوالفضل العباس دیگه دست نداره مشگ آب را به خیمه بیاره ایشان مشگ را با دندانهای مبارکشان می گیرند که چندنانجیب لعنت الله علیه به ایشان حمله میکنند وبدن ایشان راقطعه قطعه ........................ 

بعد رفتیم خیمه گاه وبعد طله زینب .............. 

فردارفتیم کاظمین ودوامام رازیارت کردیم حضرت امام موسی الکاظم و جوادالائمه حضرت امام محمدتقی ع 

روزبعد هم به طرف ایران حرکت کردیم ......... 

من طوری نوشتم که وقتی می خونید دلهاتونا باخودم برده باشم کربلا. 

امیدوارم که استفاده کرده باشید . ازهمه تون التماس دعادارم. 

وسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته