X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
اشباع و ارضاء وتخریب  چاپ
تاریخ : یکشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1387

اشباع و ارضاء وتخریب                                          

سلام دوستان به دلیل اینکه درجامعه امروزخصوصا درقشرجوونا ومتواسفانه در نوجونای عزیز (تخریب وانواع جنایتها وفراروخودکشی واعتیاد) وجوددارد تصمیم گرفتم مطالبی به عنوان آگاهی ارائه دهم . مطالبهارا من خیلی ساده وخودمونی ولی بااحساس ودرک کردن جوونا ونوجوونای عزیزمی نویسم هرچند بخشی ازبحث مربوط به والدین میشه اما من طوری می نویسم که خودتون خوب مطالب رادرک کنید وبه دوستانتان هم یادبدین . آخه شماهم دیریا زود انشاالله والدین میشین

    تخریب دومعنی دارد یکی خراب کردن ودومی خراب شدن .ارضاء همان ارضاء شدنه . واشباع درتصمیم های دل نقش مهمی دارد. وقتی پایه واثاث جوون ونوجوون سست میشه قدرت نفس بسیارضعیف میشه .                                                                                       

 خبرها یی راهمیشه شاهدهستید (فراردخترازمنزل – فرارپسرازمنزل – بچه های خیابانی – دعواهای پدرومادر- طلاق – آدم کشی – جنایتها – خودکشی – مصرف موادمخدر- مصرف مشروباط الکلی – دیدن عکس وفیلم های مفتضح – خود ارضاء (استمناء ) ) بعضی ازافرادرا موردسوآل قراردادم . بخونید وعبرت بگیرید . باخانواده ای که طلاق گرفته بودند برخورد کوتاهی داشتیم (آقا چندسال است که طلاق گرفتی ؟ گفت 3 سال.آقا چندفرزندداری ؟ گفت 2 تا یکی دختر ودیگری پسر. آقا بچه ها چندساله شونه ؟ گفت دخترم 19 وپسرم 17 سال شونه . آقا دختر وپسرت حالاکجاهستند ؟گفت نمیدونم . آقا درموردازدواجت میتونی تعریف کنی ؟ گفت درمحله ای که بودم عاشق این دخترشدم این دختر من را زیاددوست نمی داشت ومن ازروی خودخواهی خودم هرروزمزاحمش می شدم وبه اومیگفتم دوست دارم واگربامن ازدواج کنی خوشبختد میکنم .به اوگفتم چرامن را دوست نداری ؟اوگفت نمی دونم فقط یک حسی به من میگه تودروغ میگی !من به اوگفتم تومجبوری بامن ازدواج کنی ! اوگفت پدرومادرم بااین ازدواج مخالفند ! ولی من به اوگفتم هیچ سد راهی نمی بینم ! حتی یک روزی چندنفربه من کتک مفصلی زدند که تا یک ماهی توی خونه موندم وبیرون نمی مدم! یک روزی دختر خانم آمدوگفت بریم پارک وصحبت کنیم !من خیلی دست پاچه شده بودم ! وانگاربیهوش شدم ! یعنی هیچی نمی فهمیدم. هرچی میگفت میگفتم باشه ! هرخواسته ای داشت گفتم باشه ! اودرآخرکلام گفت هفته آینده بیا خاستگاریم ومن رفتم وهرچه خانواده آنهامیگفتند من می گفتم باشه ! آخه من هدفم رسیدن به این دختربود !خواسته های زیادی داشت واگرمی گفتم نمیتونم انجام بدم میگفت توقول دادی ! این دختر فقط زیبایی داشت وخیلی خوش اندام بود !وحالا میفهمم چه اشتباه بزرگی کردم !واو گریه افتاد ومن آن محل راترک کردم  )

درپارک پسری رادرحال کشیدن سیگارمشاهده کردم .رفتم جلو وگفتم آقاپسراجازه میدین سوآلی ازشما بپرسم. اوگفت آقا اگه حرفهاتون نصیحته برو که توحال خودم باشم . من گفتم فقط یک سوآل . گفت بپرس : فقط بگو چرا سیگارمیکشی وچندسالته ؟ اوگفت من 14 سالمه وبرای اینکه به جامعه بگویم بزرگ شدم سیگارمیکشم . یکی ازهمکارانم موضوع مهمی را برایم تعریف کرد . اوگفت برای یکی ازاقوام پسری آمدخواستگاری وخودش رامهندس باپست خیلی مهم معرفی کرد ! وگفت بخاطرپست مهمم دشمن زیاددارم ونباید درباره من تحقیق کنید وچون درشهرهای زیاددرسفرم موقعیت من نباید آشکارشود ! خلاصه تحقیق انجام نشد وشب عروسی سررسید. آقای مهندس بعدازمراسم عروس خانم راسوارپژو206 کردند ورفتند عروس خانم کم کم میپرسد مهندس جان امشب کجامیرویم ؟ آقای مهندس میگوید داریم میرویم سفر ومن دربیشترین شهرها خونه دارم نگران نباش ! صبح که میشه کمی استراحت وکمی خوردن صبحانه وزمانی که عروس خانم چشم بازمیکنند میبیند دراطاقی خوابیده که خبری ازآقای مهندس نیست وچندمردافقانی آنجاهستند . عروس خانم می گوید مهندس کجاست ؟ شما کی هستید ؟ افقا نیها می خندند ومیگویند کدوم مهندس ما شماراخریدیم ! بعد این خانواده که خبری ازدخترشون پیدانکردند تحقیقات وجستوجوشروع شد .تااینکه متوجه شدند این مهندس قلابی بوده وازاین راه دخترهای زیادی را می فروخته وفعلا درحال تعقیب می باشد . تجاوزهای جنسی ودختربازی وپسربازی وعشقهای دروغین وعشقهای ناشناخته وبیکاری وافراط وتفریت وهرزه گویی ووسواسهای شدید وتسلیم نفس بودن وغیره ................... همه این موضوعات تخریب هستند !!!!! ارزاء هم مسائل شخصی میشود ! این موضوع هم قسمتی ازتخریب را دنبال میکند!  باورکنید همه مردم فقط تماشاچی شدند اگرمن نوعی کمی به فکرجوونا باشم من راهم زیرسوآل له میکنند که چرا نمی گذاری باجامعه به اصطلاح فرنگیمون حال کنیم . راستی میدونید جدیدترین الگوی جامعه که ازتلویزیون پخش شده چیه !( به به خیلی هم ممنون) من که تاسف می خورم .................. بگذریم                

درمورد اشباع ونتیجه گیری  درپست بعدی انشاالله . مطلب خیلی زیاد هستش می ترسم زیادبگم خسته شوید ؟ درپست بعدی مطالب مهمتره بخونید وهمیشه سالم زندگی کنید؟