X
تبلیغات
زولا
یک هنر واقعی وکاملا تخصصی  چاپ
تاریخ : جمعه 24 اسفند‌ماه سال 1386

یک هنر واقعی وکاملا تخصصی (فقط کافیه انسان خودش باشه وخودش بخواد)

سلام علیکم بر پیشکسوتان وبزرگان واستادان ودوستان بزرگوارقدیمی ودوستان جدیدم وخصوصا دوستانی که به مراتب باهاشون دررابطه هستم .              

به طبیعت رفتی به بینی همه جا درحال سبزشدنه ! به درختان نگاه کردی به بینی دارندلباس نومی پوشند ! دربازارهای شهررفتی به بینی چقدرمردم درحال خریدن لوازم ووسایل شب عید ولباس وکفش وجوراب وپیراهن عیدهستند ! آیا توی فامیل تجسس کردی که کدوم خانواده عیدندارند ونمی تونند حتی ظاهرشونا نوکنند وخیلی هم آبرودارند وهمیشه داخل خودشونند ! آیا تاکنون اشگ بچه های یتیم راازنزدیک دیدی ؟ به مغازه های ماهی فروشی سرزدی به بینی چقدرمردم برای سفره هفسین ماهی قرمز می خرند ؟! آیا تاحالا فکرکردی تا کمی بعدازعید شاهدمرگ ومیرمیلیونها ماهی قرمزخواهیم بود ؟! آیاتاکنون نشستی پای صحبتهای پدربزرگ ومادربزرگتون ؟ آیاشاهد رسانه های تبلیغاتی شب عید وخصوصا تبلیغات وسط فیلم جای حساس بودی ؟! آیا تاکنون باخودت خلوت کردی ؟ آیاتاکنون تفکرکردی کی هستی وچراهستی ؟ آیاتاکنون برای بهترشدن فکرکردی ؟ آیا ارزش بودن را محاسبه کردی ؟ آیاتاکنون فکرکردی چندسالته وچه جوری گذشت ؟ آیاتاکنون فکرکردی برای اصل ها چه کردی ؟ آیا تاکنون فکرنکردی بیشترین کارهات فرع بوده ؟ ..............   

این صحبتها وسوآلات وفکرکردنها خیلی زیادند . واگربنویسم شایدازخوندنش خسته شوید. به نظرمن اینه که انسانها بایدهمیشه تشنه مطلب باشند ! ................

پس بریم سراصل مطلب                                                                 

کاری که بنام خودشناسی و خودسازی وخونه تکانی می خواهیم بکنیم . اولا یک هنره ثانیا واقعییته ثالثا کاملا تخصص می خواهد ! رابعا همیشه قابل بررسی است وتغییر. به بینید برای تجملات ظاهری ومیهمانی های آن چنانی وریخت تاپاشها وچشمو هم چشمی ها وحسادتها چقدر وقت گذاشتیم وچقدر هزینه کردیم وچقدر حقوناحق کردیم !

آیا برای خودمون وقت گذاشتیم ؟ آیا تاحال برای فهمیدن خودمون هزینه کردیم ؟ آیاتاکنون برای آخرت مون حسادت کردیم ؟ آیا تاکنون به فکرتون خورده که قرآن می تواند تمام مشکلات مون راحل کنه ؟ آیا تاکنون فکرکردی که چقرتغییرکردیم ؟

اکنون میگویم وباصدای بلند میگویم شماهام بگویید (می خواهم خودم باشم ومستقل وبااراده وخداپسندانه) پس بیایید نوشویم وسفره هفسین رادردلمون پهن کنیم وزمان تحویل سال بدن را ازتمام گذشته ها تخلیه کرده وبابدن پاک ودلی سرسبز وقلبی پرازعشق ومحبت ولبریزازعاطفه زندگی نورا آغازکنیم ! .......                                        

وهمگی دستهارابالابرده وباهم این دعا رامی خوانیم             

یامقلب القلوب والابصار                              

یامدبراللیل والنهار                                      

یامحول الحول والاحوال                               

حول حالنا الی احسن الحال                            

پس دوستانه گلم تاتحویل سال نو وقت زیادی نداریم . برویم وبامشورت چیزهایی که بایدبرای سفره هفسین دلمون تهیه کنیم وبچینیم شون ! بریم درجشن عاطفه هاشرکت کنیم ! برویم یک سری به بیمارستانهای سالمندان بزنیم ! برویم یک سری به یتیمهابزنیم وصورت مونا به اشگهای مظلومانه شون آغشته کنیم ! حتی اگر باخریدن یک عروسک قشنگ توانستی یک بچه یتیم را لبهایش راخندان کنی : این یک مسابقه است وبرنده گان را فقط خود آقا امام زمان حجت ابن الحسن عسگری عج اعلام می فرمایند .                                             

دوستانه خوبم مهربونهای خوبم عیدتون مبارک وسال خوبی وخوشی داشته باشید وهمگی برای همدیگرهم دعامی کنیم شایدیکی ازدعاها گرفتو رستگارشدیم . پیش درآ مد دعا می کنیم و می گوییم خدایا تمام جوونا را درپناه خودت ختم بخیربفرما ! خدایا تمام جوونای مجردرا سپیدبخت به عاقبت بخیری بفرما ! خدایا هرزندگی که شادنیست فقط تومی توانی ازکهکشانها شهابی بفرستی وآن زندگی را شادکنی ! : درپایان بگویم (این فتفا ازخودمه ) فکرنمیکنم اگر تمام دوستانمو ازراه دورببوسمشون اشکال شرعی داشته باشه (پس دوستون دارم وازراه دورمی بوسمتون !)

سفرخوش وتا بعدازعید خداحافظ شاد شاد با شید