X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
ادامه آموزش مقدماتی کوهنوردی  چاپ
تاریخ : دوشنبه 19 آذر‌ماه سال 1386
 

ادامه آموزش جلسه اول

۵ - چینش صحیح افراد درکوه : راهنما :نفراول است واوست که سه نفرکسانی که سابقه بیشتری درکوهنوردی دارند راشناسایی میکند . یکی ازآنهارا نفردوم . ودیگری را وسط ستون ونفرسوم را آخرستون قرارمی دهد.مسئول کمیته فنی : نفرسوم .عکاس گروه : نفرچهارم .واگردرگروه دونفرداشته باشیم که یکی عکاس ودیگری فیلم بردارباشد.فیلم بردار یک نفربه آخرقرارمی گیرد وزیرنظر مسئول گروه می توانند گاهی جای خودرا باهم عوض کنند.مسئول بهداشت وکمکهای اولیه  : وسط گروه قرارمی گیرد.

مدل حرکت درشیبها : درشیبهای کم : زاویه زیگزاک کم است وهرچقدرشیب تندترشود زاویه زیگزاک زیادمی شود . در مسیر زیگزاک طول زیگزاک طوری تنظیم می شودکه اگرسنگ از زیرپای شخصی (خصوصا نفرهای جلو) رد شد به کسی نخورد.

فرود ازشیبهای مختلف : شیبهای شنی :برای فرود ازشیبهای تند وخیلی تند حتما باید از مسیرهای شنی حرکت کرد (شن اسکی) نکته مهم :  درمورد فرود شن اسکی  این است که عرض پاها ۱.۵  برابر عرض شانه هاست وبرای فرود ازپاشنه کفش استفاده می شود.

     شیبهای سنگی : روبروی شیب قرار می گیریم  پاها را موازی هم قرارمی دهیم : فاصله عرض پاها به اندازه عرض شانه باشد: وبه نسبت شیب روی پاها می نشینیم وبه طرف پائین حرکت می کنیم .

     فرود ازشیبهای تند وخاک سفت : زیگزاک حرکت می کنیم وپاها نیم قدم . نیم قدم وحرکت کمی سریعتراست . 

   نکته مهم : هریک ساعت حرکت ۱۰ دقیقه استراحت کنید . درزمان توقف کمی نرمش کششی . چند نفس عمیق وکمی حبس نفس . خوردن کمی مواد قندی .نمکی . آب . وتنقلات ومیوه ضروری است. 

 باعرض معذرت بقیه آموزش را تاچندروز دیگرمی نویسم .آخه فرصتم خیلی کمه.