X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جلسه ها  چاپ
تاریخ : دوشنبه 26 شهریور‌ماه سال 1386

تذکر : دوستان فقط مطالبهارامی خوانند ونظرنمیدهند؟ منظورم از نظر ( انتقاد سازنده - پیشنهاد - قبول داشتن مطالبها - ردکردن مظالبها ) خلاصه من برای شماها مینویسم . انتظاردارم باهام حرف بزنید . اکنون پنج جلسه را یکجا آوردم که استفاده کنید متشکرم          

گرایشها ی جوونا

بحث گرایشها ونتیجه گیری

آخرین جلسه جلسه ششم میباشد که تلاش میکنم تاآخرهمین ماه مبارک رمضان بنویسمش ...

جلسه اول

سلام به همه ( خصوصا پدران - مادران ) واستادان وبزرگان وصاحب نظران

ایکاش این مطالب را بزرگترها میخواندن وازفرزندانشان بیشترمطلع می شدند‌!!!!
۱- جوونا قفس نمیخواند . میدان میخواند .

۲- جوونا .سکوت نمیخواند . محبت میخواند .

۳ - جونا قول نمیخواند . عمل میخواند .

۴ - جوونا زندگی بی روح نمیخواند . زندگی شاد میخواند.

۵ - جوونا گیردادن رانمیخواند . اجرا ء وتجربه جدید رامیخواند .

۶ - جوونا تحقیر رانمیخواند . مطرح بودن و وجود رامیخواند .

خلاصه جوونا حساسیت نمیخواند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جوونا   پس چی میخواند !!!!

جوونا کسی رامیخواند که به حرفهاشون گوش بدهد.

جوونا کسی را میخواند که رازدار شون باشه .

جوونا کسی را میخواند که آغوش گرمی داشته باشه .

جوونا کسی را میخواند که گمشده هاشو پیداکنه .

جوونا کسی را میخواند که خلاقیت هاشو شکوفاکند .

جوونا کسی را میخواند که منت سرشون نگذارد .

جوونا کسی را میخواند که آرزوهاشو برآورده کنه .

جوونا کسی را میخواند که آنهارا ازنظرمالی تعمین کنه. یا تضمین کنه.یاپشتیبانی کنه

جوونا کسی را میخواند که اگرکمک شون نمی کنه غرق شون نکنه.

خلاصه جوونا حتی آن چیزهایی هم که خلق نشدن می خواد........ 

پایان جلسه اول

===================================================

جلسه دوم

انسان سه اجتماع داره

اول : اجتماع درونی . دوم : اجتماع خانواده . سوم  : اجتماع جامعه

جوونای امروزی اکثرا اجتماع جامعه رادرنظرمیگیرند. وبامشکلاتی روبرومیشوند.

اگرجوونا برنامه ایی را اتخاذ کنندکه اول وارد اجتماع درونی شوند. و دوم اجتماع خانواده رادرنظربگیرند وخودراکامل ترکنندو سوم وارداجتماع جامعه شوند .

به نظر من موفقیت جوونادرصدبیشتری را به خودمیگیرد. نظر شما دوستان چیه

====================================

جلسه سوم

جلسه سوم بحث گرایشها است وخیلی مهم است : لطفا خیلی عمیق به مطالبها نگاه کنید ؛  

مقدمه گرایشها

درمجموع گرایشها شرط سنی ندارد . درهرسنی اگرکمبودی بوجودآید برای جبران کردن آن کمبود گرایش پیدامی کنید .

اما نوجوونا وجوونای عزیز چه دختر وچه پسر برای دنبال کردن هدفهاشون خیلی سریع عمل می کنند وگرایش آنها بیشتره .

گرایشهایی که شرط سنی نداره (۱- کمبود محبت ۲- ترد شدن ۳- تحقیر شدن) است

گرایشهای نوجوونا وجوونا به دلیل اینکه زود قضاوت و زود  تصمیم میگیرند ومی خواهند زود به رویاهاشون وزود به هدفهاشون برسند ! گرایشهاشون بیشترمیشه (۱- ارتباط به جنس مخالف ۲- به پول رسیدن ۳- به ازدواج رسیدن ۴- خودرا با دیگران مقایسه کردن ۵- خودرابافرهنگهای غلط ساختن ۶- درزندگی شخصی منفی بودن) و .........

وقتی انسانها گرایش پیدامی کنند میتونه گرایششون صحیح باشه ومیتونه گرایششون غلط باشه. گرایشهای صحیح (۱- کودک گریه میکنه گرایش به مادر ۲- تحصیل گرایش به مدرسه ودانشگاه ۳- ناآرام بودن کودک گرایش به مادر ۴- بیمار گرایش به دکتر وبیمارستان ۵- ورزش گرایش به ورزشگاه وباشگاه ۶- زندگی گرایش به ازدواج ۷- پول گرایش به کار)

گرایشهای غلط ( ۱- بادیدن تلویزیون ارضاء نمیشه گرایش به ماهواره ۲- نیاز زودرس گرایش به دزدی ۳- نیاز به ازدواج گرایش به خودارضایی ۴- هیجانهای زودرس گرایش به موادمخدر ۵- هیجانهای لحظه ایی گرایش به مشروباط الکلی ۶- تفریحهای مجردی گرایش به جمع مجردها ودیدن فیلمها ودیدن  شو وخصوصا شرکت کردن در جشنهای پارتی

=================================

جلسه چهارم

۱ - اچتماع درونی : (کاملا محدوداست .) گرایشهای درونی هم محدوداست .

۲ - اچتماع خانواده : (محدودیتها کمترمی شود) گرایشها ی خانواده نسبت معکوس دارد. یعنی هرچه محدودیتها کمترشود گرایشها زیادترمی شود .

۳ - اچتماع جامعه : (محدودیتها برداشته می شود . ) گرایشها هم بسیارخودنمایی میکنند .

الف : برسی اچتماع درونی و گرایشهای آن .....

       اچتماع درونی شامل (۱- عقل ۲- فکر ۳- دل ۴- اراده ۵- قدرت تصمیم ۶- عاطفه ۷- احساس ۸- روابط ۹- انرژی ۱۰- غریضه ۱۱- حس ششم ۱۲- گذشت ۱۳- اعتمادبه نفس ۱۴- روحیه ۱۵- حسادت ۱۶- غرور ۱۷- صداقت ۱۸- راز داری و ..........)

       گرایشهای درونی شامل (۱- افسردگی ۲- منفی بودن ۳- خودخواهی ۴- خودارضایی ۵- کم شدن تقوا و ضعیف شدن ایمان وبه استقبال گناه رفتن ۶- کم رویی ۷- من ... ۸- زود رنج و............)

ب : برسی اچتماع خانواده وگرایشهای آن ......

     اچتماع خانواده شامل (۱- پدر ۲- مادر ۳- پدربزرگ ۴- مادربزرگ ۵- داداش ۶- خواهر ۷- عمو ۸- دایی ۹- خاله ۱۰- عمه ۱۱- ازدواج فامیلی و.........)

     گرایشهای خانواده شامل (۱- قهربودن ۲- محبتهای زیاد وبیجا ۳- غیبت کردن ۴- چشم وهم چشمی شدن ۵- فرارکردن ۶- طلاق ۷- ضعیف بودن رابطه پدر ومادر ۸- بی توجهی به فرزندان ۹- دردام مواد مخدر افتادن ۱۰- دردام ازدواجهای محرمانه و.......... )  گرایشهای خوب خانواده شامل ( ۱- رابطه خوب ونزدیک پدرومادر ۲- خوش روبودن ۳- زسیدگی به خواسته های فرزندان ۴- دخالت دادن فرزندان درامورکارهای خانواده ۵- مسئولیت دادن به فرزندان ۶- الگوسازی وفرهنگ سازی و.......... )

ج : برسی اچتماع چامعه وگرایشهای آن .......

    اچتماع جامعه شامل ( ۱- مدرسه ۲- دانشگاه ۳- باشگاه ۴- همایشها ۵- بازارکار ۶- بانک ۷- رفتن به جمغ دوستان ۸- رقابت ۹- خرید وفروش ۱۰- سینما ۱۱- جشنها (پارتی دوستان) ۱۲- ماهواره ۱۳- اینترنت و...........)

    گرایشهای جامعه شامل (۱- افتادن دردام دوستان ۲- اعتماد کردن به دوستان ۳- گول خوردن بخاطر اعتماد ۴- تحت تاسیر فرهنگهای جامعه ۵- جنایتها ۶- کنجکاویهای زیاد ۷- خود وخانواده را مقایسه دادن بادیگران ۸- سریع الگو گرفتن ازجامعه واجراء آن ۹- دوست یابی ۱۰ چت کردن و.......... )

کمی شرح وراهکارها را درجلسه پنجم مینویسم

=================================

جلسه پنجم          

تذکر ۱ - ( اگر پدر و مادر فرزندانشان را در اجتماع ها خیلی محدودکنند !!) گرایشها شروع می شود.

پدرومادر وظیفه تربیت فرزندرادارند . ( اگر درتربیت  داد زدیم . اگر درتربیت  بدن مان لرزید . اگر درتربیت  کسی را تحقیر کردی .اگر درتربیت  کسی را با دیگران مقایسه کردی . اگر درتربیت  کسی راتنبیح کردی . اگر درتربیت  اهمیت به قولهامون ندادیم . اگردرتربیت  کارهای غلطی که انجامش میدهیم ومی خواهیم کسی انجام ندهد . اگر در تربیت  فرزندان فهمیدن تحت تعقیب هستند . اگر در تربیت  .................)

توضیح : ریشه تمام تربیتها ازخانواده شروع می شود . زمان تولدتان رایادتان می آید ؟ خیر ... شمافقط تاریخ تولدتان رامیدانید .اکنون ازپدر وخصوصاازمادر سوآل کنید که ازروز نهم تولدشما  تربیت غلط راچگونه آغازکردند .مادر باشماحرف می زند . می گوید (آخونش بیا) لغت صحیح آقاش بیا .یامی گویند  ( توتو =مرغ . ددر=بیرون . گل گل گلگلی= معنی نداره فقط خنده بچه رامی بینیم . داکی=نگاه . بوف=پلو ) خلاصه کلمات را نصفه نصفه به بچه میگویند وبچه هم یادمیگیرد . نتیجه میگیریم که اگر کلمات را صحیح وکامل به بچه بگوئیم بهتره .

من همه تونا دوست دارم ............