گرایشها ی جوونا  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1386

بحث گرایشها ونتیجه گیری را درچندجلسه مینویسم

جلسه اول

سلام به همه ( خصوصا پدران - مادران ) واستادان وبزرگان وصاحب نظران

ایکاش این مطالب را بزرگترها میخواندن وازفرزندانشان بیشترمطلع می شدند‌!!!!
۱- جوونا قفس نمیخواند . میدان میخواند .

۲- جوونا .سکوت نمیخواند . محبت میخواند .

۳ - جونا قول نمیخواند . عمل میخواند .

۴ - جوونا زندگی بی روح نمیخواند . زندگی شاد میخواند.

۵ - جوونا گیردادن رانمیخواند . اجرا ء وتجربه جدید رامیخواند .

۶ - جوونا تحقیر رانمیخواند . مطرح بودن و وجود رامیخواند .

خلاصه جوونا حساسیت نمیخواند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جوونا   پس چی میخواند !!!!

جوونا کسی رامیخواند که به حرفهاشون گوش بدهد.

جوونا کسی را میخواند که رازدار شون باشه .

جوونا کسی را میخواند که آغوش گرمی داشته باشه .

جوونا کسی را میخواند که گمشده هاشونا پیداکنه .

جوونا کسی را میخواند که خلاقیت هاشونا شکوفاکند .

جوونا کسی را میخواند که منت سرشون نگذارد .

جوونا کسی را میخواند که آرزوهاشونا برآورده کنه .

جوونا کسی را میخواند که آنهارا ازنظرمالی تعمین کنه. یا تضمین کنه .

پایان جلسه اول

ادامه بحث گرایشها تاچندروزدیگر مینویسم .........................