اعتراض  چاپ
تاریخ : جمعه 12 مرداد‌ماه سال 1386
بعضیها ازبی بنزینی می نالند . من ازنیامدن کارت سوختم می نالم . چهارماه است که دائم پیگیری می کنم. ولی هیچ نتیجه ایی نگرفتم .حتی مدت شانزده روزمیشه که المثنا هم نوشتم .ولی هیچ خبری نشد که نشد............(این حرفها شاید درددل باشه .شایدهم یک اعتراض) راستی کسی هست که دراداره پست آشناداشته باشه . اگه پیدا شد وکارم حل شد . یا مژدگانی میدم . یا فقط ازخوشحالی حی می بوسمش. کدام بهتره؟