X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
زندگی  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 20 تیر‌ماه سال 1386

من به این نتیجه رسیدم که زندگ یک مجموعه است.

هرشخصی چه دختر باشد وچه پسر . چه ازدواج کرده باشند وچه ازدواج نکرده باشند. لازم است . مجموعه زندگی را بداند. البته میدانم که بیشترشماها این مجموعه را میدانید. پس چی مهمه اجرا ء وعمل آن مهمه . واما مجموعه ....

۱- حرکت ۲- تغیر ۳- دوستی ۴- صداقت ۵- امید ۶- همدردی ۷- همیاری ۸- هم فکزی ۹- عشق ۱۰- همنوردی ۱۱- هم رزم ۱۲- تلاش ۱۳- تمرکز ۱۴- انرژی ۱۵- روشنایی ۱۶- بچه دارشدن ۱۷- کنارآمدن ۱۸- گذشت ۱۹- ساختن اهداف ۲۰- تکامل پیداکردن ۲۱- سازندگی ۲۲- تربیت فرزندان ۲۳- ارتقاء پیداکردن ۲۴- وارتباطات .

تمام این ۲۴ بندی که نوشتم  حاصل یک عمرزندگیه . نظرمن اینه که زندگی موفق این ۲۴ بندرا باید ذاشته باشد . نظر شماها چیه ؟