خنده  چاپ
تاریخ : دوشنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1386

امروز ثابت شده اگر روزی ۱۰ دقیقه بخندید .

۱ - درمغزغده ایی ترشح میکند که افسردگی را ازبین میبرد.

۲ - شادابی روزبه روز درچهره شما نمایانگر میشود.

۳ - چینوچوروکهای صورت شما به مرور زمان ازبین میرود .

به امتحانش میرزه . امتحان کنید؟