X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
ادامه سنتها  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 27 تیر‌ماه سال 1385

سنت بعدی : استفاده های قرآن است .

ازقرآن چه استفاده هایی میشود .

۱ - زمانی که وارد منزل نو میشوید٬ اولین چیزی که باخود می بریم فرآن است .

۲ - زمانی که ماشین نو می خریم یک قرآن کوچک داخل ماشین می گذاریم .

۳ - درچیدن سفره عقد٬ قرآن درآن سفره گذاشته می شود .

۴ - زمانی که بچه ها به اولین مدرسه ٬ وزمان ورودبه دانشگاه ٬ ماهارااز زیر قرآن ردمی کنند.

۵ - مسافرتهای خصوصا زیارتی ٬ همه را از زیر قرآن ردمی کنند .

۶ - وقتی کسی میمیرد ٬ بالای سر او قرآن می گذارند.

کمی سوآل

۱ - آیا قرآن برای این چند مورد که اشاره شد ٬ نازل شده ؟

۲ - آیا قرآن را باید برای همین چند مورد ٬ مورداستفاده قرارداد ؟

۳ - آیا استفاده صحیح قرآن رامی دانیم ؟

۴ - آیا نباید خواندن قرآن وفهمیدن معنای قرآن وعمل کردن به آن ٬ سنت شود ؟

۵ - آیا درجامعه ما چقدر فرهنگ سازی قرآنی شده ٬ وبه آن عمل می کنند ؟

۶ - جوونای عزیز ٬ آیا به آن چیزهایی که خیلی اهمیت میدهند ٬ به فرآن هم اهمیت میدهند ؟

سنتهای بعدی را در پست بعدی مینویسم ........